Fasadvepa

Vi har tillverkat och monterat en fasadvepa på Gustav Adolfs torg i malmö. Vepan är 12x5 meter och sitter längst upp på en husfasad. I ovankant sticker en del av vepan upp ovanför taket.